Najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii (rocznik), ukazujące się w Polsce od 1960 r. Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest prof. Irena Rzeplińska.
Czasopismo, poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.
Do chwili obecnej opublikowano 40 tomów Archiwum Kryminologii. Każdy tom zawiera streszczenia artykułów w języku angielskim.

ISSN: 0066-6890 (Print) DOI: 10.7420

 
 

Test

2018-11-04

Test  • er List / ICI World of Journals
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • PBN/POL-Index
  • CEJSH

MNISW
12

Index Copernicus
65.54