Najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest prof. Irena Rzeplińska.
Czasopismo, poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

ISSN: 0066-6890 (Print) DOI: 10.7420

 
 

Wyniki konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2019-03-29

Redakcja Archiwum Kryminologii ma przyjemność poinformować, że czasopismo "Archiwum Kryminologii" uzyskało dofinansownie MNiSW w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Czasopismo objęte pomocą w ramach programu zostanie umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły naukowe publikowane w „Archiwum Kryminologii” będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej (20 pkt.).  • er List / ICI World of Journals
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • PBN/POL-Index
  • CEJSH

MNISW
12

Index Copernicus
65.54